Thủ tục Cấp lại bằng tốt nghiệp phổ thông, bổ túc

Thủ tục Cấp lại bằng tốt nghiệp phổ thông, bổ túc
 Nơi tiếp nhận hồ sơ:
 Tên đơn vị:  Nộp và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giáo dục và Đào tạo
 Địa chỉ:  
 Thời gian tiếp nhận:  Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 10h30, Chiều: từ 14h đến 16h)
 Trình tự thực hiện:

 1. Đối với tổ chức:

 Bước 1: Hoàn thiện hồ so theo quy định.

 Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo.

 Bước 3: Nhận kết quả

 2. Đối với cơ quan thụ lý Thủ tục hành chính

 Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì nhận và ghi phiếu hẹn trả.

 - Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì Cán bộ 1 của có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể một lần cho tổ chức hoàn thiện hồ sơ để nộp lại.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ ngày lễ, tết và chủ nhật)

Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 10 giờ 30

Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ.

 Bước 2: Chuyển phòng chuyên môn thụ lý

 Bước 3: Trả kết quả hồ sơ

Thời gian trả kết quả:

  - Thời gian trả kết quả: 1 tháng 3 lần (vào các ngày 05-15-25 hàng tháng ) 
 Cách thức thực hiện:  Nộp và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giáo dục và Đào tạo
 Thành phần hồ sơ:
 1. Đơn xin cấp lại bằng (Bản chính)
 
 2. Đơn xin cấp lại bằng (Theo mẫu)
 3. Giấy khai sinh (Bản sao)
 
 4. Giấy Chứng minh Nhân dân (Bản sao)
 
 5. Bằng tốt nghiệp cũ (nếu có), (Bản sao)
 
 6. 01 ảnh 3x4cm. (Bản chính)
 
 Số lượng bộ hồ sơ:  01 bộ
 Thời hạn giải quyết:  10 ngày làm việc kể từ ngày thu nhận hồ sơ hợp lệ ngày ()
 Phí, lệ phí:  Lệ phí cấp lại bằng 10.000đ
 Yêu cầu điều kiện:  
 Căn cứ pháp lý:

 - Nghị định số 79/ 2007/NĐ-CP ngày 18-5-2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính;

 - QĐ số:33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/06/2007 Ban hành Quy chế văn bằng chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân;

 - Chỉ thị số 34/2007/CT-UBND ngày 03-8-2007 của UBND tỉnh; V/v Triển khai thực hiện Nghị định số:79/ 2007/NĐ-CP ngày 18-5-2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính;

  - Công văn số 4045/UBND-TC ngày 15/12/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh V/v thu chi phí cấp lại bằng tốt nghiệp các cấp.