Công nhận công chức quản lý nhà trường, nhà trẻ tư thục

 

Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Trường Mầm non tư thục có trách nhiệm lập hồ sơ theo quy định và nộp Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng.
- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra đầy đủ các loại giấy tờ có trong hồ sơ (nếu thấy thiếu đề nghị bổ sung cho phù hợp) và chuyển cho tổ chức công chức Phòng Giáo dục - Đào tạo xem xét các điều kiện công nhận công chức quản lý trường mầm non tư thục.
- Bước 3: Phòng Giáo dục - Đào tạo có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ công nhận Công chức quản lý trường Mầm Non tư thục đến UBND cấp huyện.

- Bước 4: UBND cấp huyện ra quyết định công nhận công chức quản lý trường mầm non tư thục. 
- Bước 5: Tổ chức nhận Quyết định tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện.
Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện.
Thành phần hồ sơ:
- Tờ trình về việc công nhận công chức quản lý trường mầm non tư thục
- Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến làm công chức quản lý. 
- Ý kiến bằng văn bản của Phòng Giáo dục - Đào tạo về việc công nhận Công chức quản lý trường mầm non tư thục.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính
Lệ phí: Không có
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
a) Người được bổ nhiệm hoặc công nhận làm Hiệu trưởng nhà trường, nhà trẻ phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:
- Có trình độ chuẩn được đào tạo là có bằng trung cấp sư phạm mầm non, có ít nhất 5 năm công tác liên tục trong giáo dục Mầm non, Trường hợp do yêu cầu đặc biệt của công việc, người được bổ nhiệm hoặc công nhận là Hiệu trưởng có thể có thời gian công tác trong giáo dục mầm non ít hơn theo quy định.
- Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng Công chức quản lý; có uy tín về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ; có năng lực tổ chức, quản lý nhà trường, nhà trẻ và có sức khỏe
b) Người được bổ nhiệm hoặc công nhận làm Phó Hiệu trưởng nhà trường, nhà trẻ phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:
- Có bằng trung cấp sư phạm mầm non, có ít nhất 3 năm công tác liên tục trong giáo dục mầm non. Trường hợp do yêu cầu đặc biệt của công việc, người được bổ nhiệm hoặc công nhận Phó Hiệu trưởng có thể có thời gian công tác trong giáo dục mầm non ít hơn theo quy định.
- Có uy tín về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ; có năng lực quản lý nhà trường, nhà trẻ và có sức khỏe 
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ giáo dục và đào tạo ngày 07/4/2008 về việc “Ban hành Điều lệ trường Mầm non”.

Phòng GD&ĐT