Tiêu chuẩn nhà giáo ( 6 thủ tục )
STT Tên thủ tục Ngày thụ lý Mức độ
1 Thủ tục tiếp nhận giáo viên (từ các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND các quận, huyện khác trong địa bàn thành phố)
2 Thủ tục Công nhận Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng nhà trường, nhà trẻ tư thục
3 Thủ tục xét tặng nhà giáo nhân dân
4 Thủ tục xét tặng nhà giáo ưu tú
5 Tiếp nhận giáo viên ngoại tỉnh
6 Thủ tục tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên Mầm non (cán bộ quản lý), Tiểu học và Trung học cơ sở
 
 Văn bằng, chứng chỉ ( 2 thủ tục )
STT Tên thủ tục Ngày thụ lý Mức độ
1 Thủ tục Điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ do các trường học, trung tâm khi lập danh sách dự thi hoặc in bằng không đúng với hồ sơ gốc của học sinh
2 Thủ tục Cấp lại bằng tốt nghiệp phổ thông, bổ túc
 
 Quy chế thi, tuyển sinh ( 3 thủ tục )
STT Tên thủ tục Ngày thụ lý Mức độ
1 Thủ tục Cấp phép dạy thêm, học thêm
2 Thủ tục Giải quyết thủ tục tiếp nhận học sinh đến từ tỉnh, thành phố khác
3 Thủ tục Giải quyết thủ tục chuyển trường đi ra ngoài thành phố Đà Nẵng
 
 Khác ( 14 thủ tục )
STT Tên thủ tục Ngày thụ lý Mức độ
1 Thủ tục Cho phép hoạt động giáo dục trường Tiểu học tư thục
2 Thủ tục giải thể trường Tiểu học tư thục (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)
3 Thủ tục Thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập, tư thục
4 Thủ tục Thành lập trường Trung học cơ sở tư thục
5 Thủ tục Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường Trung học cơ sở tư thục
6 Công nhận công chức quản lý nhà trường, nhà trẻ tư thục
7 Thủ tục Giải thể trường Trung học cơ sở tư thục (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)
8 Thủ tục Công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2
9 Thủ tục Công nhận trường Trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia
10 Thủ tục Sáp nhập, chia tách trường nhà trường, nhà trẻ tư thục
11 Thủ tục Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia
12 Thủ tục giải thể trường nhà trường, nhà trẻ tư thục (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập nhà trường, nhà trẻ)
13 Thủ tục Công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1
14 Thủ tục Thành lập trường Tiểu học tư thục